Cơ sở Trần Thị Hồng Nhung

(5 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Ấp 1, xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Xã Phú Lập, Quận Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại liên hệ

+840355216005

Ngành hàng

Sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu chủ lực của tỉnh