CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI BÒ VÀ CHẾ BIẾN SỮA ĐỒNG NAI

(18 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Khu 3B, Khu liên hợp Công Nông nghiệp Đồng Nai (Agropark), ấp 4, Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai

Điện thoại liên hệ

0976363673

Ngành hàng

Sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu chủ lực của tỉnh