Chương trình hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 27/6/2019 của Ban TVTU về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ thị việc triển khai Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Sáng ngày 29-9, Tỉnh ủy tổ chức Chương trình hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 27/6/2019 của Ban TVTU về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ thị việc triển khai Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì hội Nghị:

-        Đ/c Hồ Thanh Sơn Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy,

-        Đ/c Thái Bảo Chủ tịch HĐND tỉnh;

-        Đ/c Cao Văn Quang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

-         Đồng chí Võ Văn Phi-Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đông đảo các Sở ban ngành, chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh.

-        Sau 3 năm thực hiện, toàn tỉnh đã có 111 sản phẩm OCOP được công nhận, gồm 48 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao và 62 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao và dự kiến có 1 sản phẩm 5 sao.

Ngoài ra, Đến dự hội nghị Đ/c  Nguyễn Hồng Lĩnh- UBTW Đảng- Bí thư Tỉnh Ủy, Đ/c Viên Hồng Tiến- TUV- Chánh văn phòng Tỉnh ủy cùng tham quan các gian hàng OCOP của tỉnh.

Hội nghị OCOP lần này đã tổng kết các mặt mạnh và điểm yếu, từ đó tìm hướng khắc phục những khó khăn. Thông qua hội nghị đã trao thưởng cho 39 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc công tác hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh trong 3 năm vừa qua. Theo Quyết định 2201/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh về việc xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 46/CT-TU ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Tỉnh ủy; theo đó: Sở Công Thương được xét khen thưởng 01 khen thưởng tập thể và 2 cá nhân.

Quảng cáo