Mã HS thay đổi từ ngày 1/1/2022
Các mã HS hàng hóa sẽ được cập nhật vào ngày 01/01/2022. Các doanh nghiệp cần kiểm tra mã hàng hóa của doanh nghiệp mình và nếu có thay đổi cần cập nhật trong hệ thống trước khi chuyển sang năm mới.

Cứ sáu năm một lần, mã hàng hóa HS sáu số có giá trị trên toàn thế giới được cập nhật. Điều này được thực hiện để giữ cho các mã hàng luôn được cập nhật, ví dụ, các loại sản phẩm mới, như máy in 3-d và máy bay không người lái, dễ dàng xác định hơn.

Bản cập nhật tiếp theo sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 và sẽ ảnh hưởng đến cả nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu. Bản cập nhật cũng ảnh hưởng đến mã KN và TARIC.

Những thay đổi sẽ được đưa vào phiên bản sắp tới của Biểu thuế hải quan, sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, cũng như trong TARIC và eVITA.

Đọc thêm về những thay đổi trong mã sản phẩm HS trên trang web của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO)

Kiểm tra mã sản phẩm của doanh nghiệp

Các doanh nghiệp nên kiểm tra xem mã sản phẩm đang sử dụng có còn hiệu lực sau ngày 1 tháng 1 năm 2022 hay không?

Nếu sau ngày 1 tháng 1 năm 2022, hàng hóa sử dụng mã HS không còn tồn tại thì tờ khai sẽ bị từ chối trong hệ thống hải quan.

Mã CN đã sửa đổi (xuất khẩu)

Có thể tìm thấy mã CN đã sửa đổi bằng cách tra cứu lĩnh vực sản phẩm của mình trong Quy định thực hiện của Ủy ban Liên minh Châu Âu. Trong bảng này, biểu tượng ngôi sao đánh dấu các mã CN mới và biểu tượng hình vuông đánh dấu các mã CN đã thay đổi nội dung.

Nếu chỉ sử dụng mã CN (mã hàng hóa tám chữ số), với tư cách là nhà xuất khẩu, có thể cập nhật mã hàng hóa bằng cách sử dụng bảng tương quan của Ủy ban EU. Trong danh sách, sẽ tìm thấy các mã CN hiện tại đã được thay đổi và cũng có thể xem các mã mới áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.

Xin lưu ý rằng bảng là một tiện ích và không có ràng buộc về mặt pháp lý.

Mã TARIC đã sửa đổi (nhập khẩu)

Nếu sử dụng mã TARIC (mã sản phẩm gồm mười chữ số), với tư cách là nhà nhập khẩu, có thể bắt đầu công việc cập nhật một cách thuận lợi ngay bây giờ dựa trên các mã CN đã có sẵn.

Tuy nhiên, không thể hoàn tất cập nhật vì mã TARIC mới chưa sẵn sàng. Hầu hết các mã TARIC sẽ sẵn sàng vào giữa tháng 12, nhưng một số mã sẽ không có sẵn cho đến cuối tháng 12.

Xem ở cuối trang cách tự kiểm tra xem mã TARIC mới đã sẵn sàng chưa?

Những thay đổi áp dụng cho những lĩnh vực sản phẩm nào?

Dưới đây, có thể thấy một số lĩnh vực sản phẩm quan trọng nhất với những thay đổi. Xin lưu ý rằng danh sách không phải là đầy đủ.

Đối với một số lĩnh vực hoàn toàn mới (bốn chữ số đầu tiên của mã hàng), và đối với các lĩnh vực khác, có thể chỉ thay đổi cấu trúc hoặc một số thay đổi khác.

Nhóm sản phẩm mới:

• Các sản phẩm có chứa thuốc lá điếu, thuốc lá hoàn nguyên, nicotin hoặc thuốc lá và các chất thay thế nicotin, dùng để hít mà không cần đốt; các sản phẩm chứa nicotin khác để hấp thụ nicotin vào cơ thể con người (nhóm 2404)

• Máy sản xuất phụ gia - in 3 chiều (nhóm 8485)

• Mô-đun bảng điều khiển phẳng (nhóm 8524)

• Phế liệu từ thiết bị điện, điện tử (nhóm 8549)

• Máy bay không người lái (nhóm 8806).

Nhóm sản phẩm thay đổi cấu trúc:

• Dầu ô liu (nhóm 1509 và 1510)

• Sợi thủy tinh và các sản phẩm của chúng (nhóm 7019)

• Máy công cụ để gia công kim loại (nhóm 8462)

• Các bộ sưu tập khảo cổ, dân tộc học, lịch sử, động vật học, thực vật học, khoáng vật học, giải phẫu học, cổ sinh vật học hoặc cổ học và vật phẩm của các nhà sưu tập (nhóm 9705).

Các lĩnh vực sản phẩm khác có thay đổi lớn:

• Sữa chua: Trong tương lai, sẽ được phép thêm vào sữa chua, ví dụ, thực vật, một phần của thực vật, ngũ cốc hoặc đồ nướng, nhóm 0403. Điều này có nghĩa là một số hàng hóa hiện được phân loại trong nhóm 1901 sẽ được chuyển sang nhóm 0403.

• Hàng dệt may (chủ yếu thuộc nhóm 6201 và 6202).

• Máy kéo và phương tiện vận chuyển hàng hóa (nhóm 8701 và 8704), trong đó mã hàng mới được bổ sung là xe hybrid và xe điện (đã có mã sản phẩm tương tự cho xe chở khách).

• Đèn và các mặt hàng chiếu sáng (nhóm 9405), bao gồm các mã hàng mới đi kèm cho các loại đèn chỉ sử dụng nguồn sáng LED.

Ngoài ra, có một số mã hàng hóa mới đối với những mặt hàng thuộc phạm vi điều chỉnh của các công ước quốc tế. Hầu hết những thay đổi này liên quan đến các Chương 28, 29, 38, 84 và 85 của Biểu thuế Hải quan.

Cách kiểm tra mã mới trong TARIC

Có thể tự kiểm tra xem các mã TARIC mới đã sẵn sàng hay chưa bằng cách tìm kiếm TARIC:

• Chọn "Correclation table" trong menu "Nomenclature".

• Đặt ngày bắt đầu thành 31122021.

• Điền vào bất kỳ mã mặt hàng nào với hai (hoặc nhiều hơn) chữ số đầu tiên, nếu bạn chỉ quan tâm đến một lựa chọn của các mã mặt hàng.

Xin lưu ý rằng kết quả có thể bao gồm các mã TARIC không hợp lệ. Có thể xác định các mã không hợp lệ bằng cách "No" trong cột "Can be used" (đây là các mã HS hoặc mã CN không thể xóa vì lý do kỹ thuật hệ thống).

Quảng cáo