Mời tham gia lớp tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã.

 

Kính gửi:

 

 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai;

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai;

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai;

- Hội Xuất nhập khẩu tỉnh Đồng Nai;

- Hiệp hội gỗ và thủ công mỹ nghệ tỉnh Đồng Nai;

- Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố.

 

Sở Công Thương nhận được Công văn số 5716/XTTM-CNTT ngày 28/9/2022 của Cục Xúc tiến Thương mại về việc phối hợp tổ chức Khóa tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã (file gửi kèm theo),

Sở Công Thương thông báo đến Quý đơn vị phối hợp thông báo, đăng ký tham gia Khóa tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã, như sau:

1. Thời gian tập huấn: Ngày 14 và 15 tháng 10 năm 2022

2. Địa điểm tập huấn: Khách sạn Sunshine Antique Hotel – số 549 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

4. Nội dung chương trình

Ngày 14/10 (chương trình đính kèm) và ngày 15/10: thực hành chuyên sâu, nếu doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn chuyên sâu sẽ đăng ký với giảng viên là các chuyên viên bên Alibaba.

Xem chi tiết tại được Công văn số 5716/XTTM-CNTT ngày 28/9/2022 của Cục Xúc tiến Thương mại.

Rất mong Quý đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Quảng cáo