Triển khai “Tháng khuyến mại” trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai

Kính gửi:

- Bưu điện tỉnh Đồng Nai;

- Thương nhân kinh doanh trên Sàn giao dịch

thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai.

 

Căn cứ Quyết định số 1183/QĐ-BCT ngày 16/6/2022 của Bộ Công Thương về việc tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 – Vietnam Grand Sale 2022”;

Thực hiện Kế hoạch số 5174/KH-SCT ngày 05/9/2022 của Sở Công Thương về việc tuyên truyền chương trình “Tháng khuyến mại năm 2022”; “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 –Vietnam Grand Sale 2022” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Để triển khai lồng ghép và thực hiện có hiệu quả chương trình khuyến mại kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, tăng cường giới thiệu, quảng bá, tiếp thị đặc sản của tỉnh Đồng Nai, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, nắm bắt thị hiếu tiêu dùng, tăng số lượng người mua/ biết đến Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai (http://ecdn.vn/); Sở Công Thương đề nghị Bưu điện tỉnh Đồng Nai, Thương nhân kinh doanh trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tích cực đồng hành cùng chương trình “Tháng khuyến mại năm 2022” diễn ra từ ngày 14/10/2022 đến ngày 14/11/2022  trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 –Vietnam Grand Sale 2022” do Bộ Công Thương phát động, diễn ra từ ngày 15/11/2022 - 22/12/2022; bằng việc xây dựng và tổ chức các chương trình ưu đãi, khuyến mại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với nội dung đa dạng, hấp dẫn kết hợp hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử... dành cho người tiêu dùng với các hình thức khuyến mại được quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ, với hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%;

2. Hỗ trợ, phối hợp thông tin tuyên truyền chương trình “Tháng khuyến mại năm 2022”, “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 –Vietnam Grand Sale 2022” trên các gian hàng sàn thương mại điện tử, website, fanpage, treo băng rôn, tờ rơi, tập gấp, các hình thức khác phù hợp với điều kiện và khả năng của đơn vị.

Rất mong Quý đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Quảng cáo